Adresa noastra

Rm. Valcea, Strada Timis nr. 2, Valcea

Suna acum!

+40 744 643 346

Articole

Acasa / Articole

LEGEA Nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

LEGEA Nr. 203 din 16 mai 2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA îN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 27 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport reprezinta o prioritate nationala.
(2) Componentele retelei de transport sunt: infrastructura de transport, reteaua de management al traficului si reteaua sistemului de pozitionare si navigatie.

ART. 2
Se aproba liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, denumita în continuare retea, prevazute în anexa nr. 1.

ART. 3
Se aproba criteriile si specificatiile pentru proiectele de interes national si european, denumite în continuare proiecte prioritare, prevazute în anexa nr. 2.

ART. 4
(1) Se aproba Lista proiectelor prioritare, identificate de România împreuna cu Uniunea Europeana, care urmeaza a fi realizate pâna în anul 2015, prevazuta în anexa nr. 3.
(2) Pe masura îndeplinirii conditiilor prevazute în prezenta lege, Guvernul poate completa lista proiectelor prioritare prevazuta la alin. (1).

ART. 5
Finantarea proiectelor prioritare prevazute la art. 4 se asigura din sumele alocate anual cu aceasta destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din credite externe, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal constituite, pe baza de documentatii tehnico-economice aprobate conform legislatiei în vigoare.

ART. 6
Planurile si programele nationale pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei, în special cu privire la proiectele prioritare identificate în prezenta lege, se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

ART. 7
(1) La fiecare 2 ani Guvernul va supune spre dezbatere Parlamentului un raport privind stadiul implementarii liniilor directoare aprobate prin prezenta lege.
(2) La fiecare 5 ani Guvernul va întocmi si va supune spre aprobare Parlamentului un raport de evaluare a stadiului general al dezvoltarii economice si tehnologice în domeniul transporturilor, în special în transportul feroviar, si va solicita, dac? este cazul, aprobarea pentru adaptarea liniilor directoare în concordanta cu progresele înregistrate.
(3) Elaborarea rapoartelor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza propunerilor formulate de Comitetul interministerial prevazut la art. 8.

ART. 8
(1) în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se înfiinteaza Comitetul interministerial pentru reteaua de transport de interes national si european.
(2) Comitetul interministerial este un organism cu caracter consultativ în subordinea Guvernului, compus din reprezentanti ai Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei Publice, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Dezvoltarii si Prognozei si este coordonat de reprezentantul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Organizarea, functionarea si competentele Comitetului interministerial se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

ART. 9
(1) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi, în termen de 18 luni de la data intr?rii în vigoare a acesteia, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiza pentru evaluarea strategica a impactului ansamblului retelei asupra mediului.
(2) în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului norme adecvate de analiza a retelei în ansamblul sau, având în vedere documentele europene prin care au fost convenite coridoarele paneuropene de transport, asa cum au fost redefinite la cea de-a treia Conferinta Paneuropeana a Transporturilor de la Helsinki din 23 – 25 iunie 1997, si tinând cont de necesitatea integrarii României, alaturi de celelalte state interesate, într-o retea transeuropeana de transport, precum si de necesitatea asigurarii legaturilor dintre regiunile izolate si periferice ale tarii cu regiunile sale centrale.

ART. 10
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptat? de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

ANEXA 1

LINIILE DIRECTOARE
pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *