Adresa noastra

Rm. Valcea, Strada Timis nr. 2, Valcea

Suna acum!

+40 744 643 346

Articole

Acasa / Articole

LEGEA Nr. 371/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 898 din 28 decembrie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege.
Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, adoptata în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul 5 litera a), punctul (i) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(i) sa fie verificate anual cel putin 2% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducatorii auto care fac obiectul prezentei ordonante. Incepând cu data de 1 ianuarie 2010, vor fi verificate anual cel putin 3% din totalul zilelor lucrate în cursul anului de conducatorii auto;”.
2. La articolul 7, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) sa aiba acces în orice vehicul care face obiectul prezentei ordonante si sa inspecteze orice parte a vehiculului si a tahografului, putând sa verifice, sa retina si/sau sa copieze orice document sau înregistrare relevants pentru activitatea de control;
c) sa aiba acces, în vederea efectuarii controlului si în timpul programului normal de lucru, în orice spatiu în care îsi desfasoara activitatea întreprinderea/operatorul de transport rutier, unde pot exista informaatii relevante pentru activitatea de control al respectsrii regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihns ale conducatorilor auto.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicat?.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU
PRE?EDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *